Diabetes

Wat is diabetes?

Diabetes is een ziektebeeld waarbij het evenwicht in de bloedsuikerspiegel verstoord is. De alvleesklier produceert geen of onvoldoende insuline. De behandeling van diabetes is er dan ook op gericht de bloedsuikerspiegel binnen bepaalde grenzen te reguleren. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden middels een dieet al dan niet in combinatie met tabletten of toediening van insuline. Behandeling is nodig om ernstige complicaties te voorkomen of indien al aanwezig te stabiliseren. Ziektebeelden kunnen bijvoorbeeld zijn:

  1. Diabetische retinopathie (ogen)
  2. Arterieel vaatlijden ( bijvoorbeeld etalage benen)
  3. Voetafwijkingen

 

Voetproblemen bij diabetes

Het aantal diabetes patiënten neemt al jaren fors toe, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Samengaand met deze toename, is ook de toenemende behoefte aan zorg, welke gericht is op chronische aandoeningen, die veroorzaakt zijn door de diabetes.

Een van deze ernstige aandoeningen is de “diabetische voet”. De diabetes podotherapeuten zijn bij uitstek de deskundige op het gebied van deze late diabetische complicatie. De diabetische voet is een complex voetprobleem. Wij kunnen deze complexe voetzorg leveren in de eerste lijn (onze praktijk) en in de tweede lijn (het ziekenhuis). Het op tijd diagnosticeren en het opstellen van behandelplannen is bij onze diabetespodotherapeut in goede handen.

Als er diabetes bij je is vastgesteld, komt er veel op je af. Wat je voeten betreft is het belangrijk om ze regelmatig te (laten) controleren op wondjes. Het is namelijk zo dat een kwart van alle mensen met diabetes meer risico loopt op een wondje dat slecht geneest, een zogenoemde diabetische voet. In het ergste geval kan een niet genezende wond leiden tot een amputatie.

Jaarlijks onderzoek

Laat elk jaar je voeten onderzoeken om vast te stellen hoe groot de kans is op voetproblemen. Als blijkt dat je geen risico loopt dan moet je nog wel zelf blijven opletten tot de volgende controle. Loop je wel risico, dan stelt de (diabetes)podotherapeut een persoonlijk behandelplan op.

Als je diabetes mellitus hebt dan wordt er vastgesteld of je een laag, middelmatig of hoog risico hebt op een wond. Dit wordt de Sims classificatie genoemd. Op basis hiervan krijg je een zorgprofiel toegewezen. Dat is een soort ‘zorgzwaartepakket’ gerelateerd aan de risico’s op het krijgen van slecht genezende wonden en het risico op amputatie. Dit persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van diabetische voetzorg.
De podotherapeut vervult een coördinerende rol in de voetengezondheidszorg en bepaalt het zorgprofiel. Vervolgens stelt de podotherapeut een persoonlijk behandelplan voor je op en stemt dit af met de huisarts en indien noodzakelijk met de medische pedicure. De podotherapeut is ook verantwoordelijk voor het bijhouden van het medisch dossier diabetische voetzorg. Zo ben je verzekerd van efficiënte voetzorg op maat.

Afspraak maken?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Aangesloten bij